Etapy vývoje, výstavby a rekonstrukce hřiště Pod Břízami

1957                Vypracovány plány na výstavbu šaten stavitelem Jaroslavem Chylou.

1958                Zabetonování sošek podél hřiště Pod Břízami. Sošky se propojily lanem 

                       před lavečkami pro diváky. Téhož roku byla provedena výsadba břízové 

                       aleje.

1959                V březnu provedeno zaměření budoucího hřiště.

1959                V srpnu započata výstavba první části šaten a sociálního zařízení.

1964-1965        Postavena druhá část šaten.

1967                Položeny drenáže na odvodňování hřiště a provedeno otočení hrací plochy 

                       podél postavených šaten.

1972                Usazení kovových branek místo dřevěných.

1975                Postavena rozhlasová kabina nad průchodem mezi šatnami.

1982                Udělána úprava stávajících šaten – zbourání příček a zazdění dveří mělo za 

                       následek zvětšení šaten.

1985                Provedena přípojka elektřiny a vodovodního potrubí ze zámku. Obložení 

                       koupelny a WC obkladačkami.

1986                Oplocení areálu kolem šaten a postavení plechového přístřešku u šaten.

1987                Zhotovení tribunových stupínků, laviček na nich a bufetu.

1989-1990        Přistaveny šatny a provedena montáž střechy tribuny. Obložena klubovna a 

                       rozhlasová stanice dřevem. Zhotoveno zavlažování hřiště.

1998                Nový rozvod elektrické instalace v celém areálu.

1999                Postavení sloupů a sítí za brankami na tréninkovém hřišti. Zakoupena 

                       obytná buňka.

2001                Údržba areálu – vymalování všech šaten, položeno nové lino a zhotoveny 

                       nové lavičky do šaten.

2004                Proveden nátěr laviček, plotů a tribuny. Oprava fasády šaten. Položeno 

                       nové lino v klubovně a bufetu. V říjnu postavena dřevěná udírna. 

                       V listopadu provedena oprava střechy nad klubovnou.

2005                Oprava střechy nad šatnami – z části. Oprava podlahy v obytné buňce, 

                       zamalování šaten, oprava a výměna venkovních laviček + nátěr, oprava 

                       septiku. Výroba spodních rámů na hrací branky.

2007                Oprava hřiště. Vysázení nové trávy, hnojení a srovnání terénu.

2008                Výstavba WC žen a oprava WC mužů.

2010                Na podzim zahájena rekonstrukce šaten a sprchy u mužů. Vybudování 

                       nové sprchy pro mužstvo a nové sprchy pro rozhodčí v prostorách za 

                       klubovnou. Rekonstrukce mužských WC. Položena dlažba kolem WC žen,

                       klubovny a garáže. Vybudována jímka od nových sprch. Montáž okapů a 

                       svodů dešťové vody v areálu. Obložení stropu WC žen dřevem.

2011                Rekonstrukce elektrické instalace v celém areálu. Vymalování šaten a

                       bufetu. Položení lina ve třech šatnách. Skácení několika stromů kolem 

                       areálu a zasázení nových smrčků za závlahou.

2013                Instalace automatického zavlažování hlavní a tréninkové plochy. Přemístění

                       hlavní hrací plochy blíže k tribuně. Instalace záchytných sítí za branky hlavní hrací plochy. 

                       Osazení betonového chodníku před tribunou. Zakoupena digitální časomíra.

2014                Po 25 letech bylo dokončeno zastřešení tribuny jak nad sektorem 

                       fanoušků hostů, tak nad prostorem bufetu. Podél březové aleje instalované osvětlení k večerním tréninkům.

2015                Vybudování dětského hřiště v prostoru za bufetem. 

2016               Položena dlažba do klubovny. Na tribuně nad bránou borců plošina k umístění video kamery pro natáčení zápasů. Vybudována tzv.nářaďovna, kde jsou

                        nyní umístěny všechny dostupné tréninkové potřeby. Instalovány nové záchytné sítě za brankami tréninkového hřiště. Výměna kabeláže k

                      tribunovým reproduktorům.

2017               Podél březové aleje ukotveny lavičky pro diváky utkání mládežnických přípravek a oddych kolemjdoucích. Instalovány nové střídačky hráčů a nové                        lavečky pro diváky vedle střídaček, spolu s novým chodníkem.

2018              Vybudován nový septik k toaletám na tribuně. Na střeše osazeny panely pro solární ohřev vody ve sprchách. Zakoupeny nové sítě pro branky na                         hlavní hrací ploše. V tréninkovém prostoru byla postavena odrážecí zeď pro individuální trénink.

2019                Před zahájením jarních utkání byly nasazeny nové brankové sítě.