Rekonstrukce hřiště 2010

Na podzim roku 2010 se udála rekonstrukce fotbalového hřiště, respektive areálu hřiště. Rekonstrukce byla financována z projektu rozvoje obcí, občanské infrastruktury a služby spadající pod region Střední Haná, o.p.s. v celkové výši 330 000 Kč.

Předmětem projektu byly stavební úpravy šaten na hřišti. Poslední zásadní přestavba byla provedena v letech 1988-1990, což na své řešení vyhovovalo požadavkům tehdejší doby. Do roku 2010 byly prováděny pouze udržovací práce, tak aby se zachoval provoz objektu.

Prováděné práce na hřišti tedy zahrnovaly: rekonstrukci klubovny, vybudování nové sprchy mezi šatnami a rekonstrukce staré sprchy,vybudování nové kabiny pro rozhodčí nacházející se v klubovně, rekonstrukce WC mužů a žen a venkovní úpravy.